Overzicht

Katrien Luijkx benoemd tot hoogleraar ‘Mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact’

  • 6 februari 2023

Prof. dr. Katrien Luijkx is onlangs door Tilburg University benoemd tot hoogleraar ‘Mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact’. Met haar leerstoel zal zij bijdragen aan de transitie van de ouderenzorg en verdere ontwikkeling van de vierde generatie universiteit, waarin innovatie via cocreatie tot stand wordt gebracht.

De ouderenzorg is volgens veel ouderen, wetenschappers, zorgorganisaties en beleidsmakers idealiter mensgericht. Dat is het geval wanneer mensen als uniek individu worden gezien en het leven kunnen blijven leiden dat bij hen past, ondanks dat zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Door onderwerpen te bestuderen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van ouderen die langdurige zorg ontvangen en daarbij het perspectief van ouderen zelf centraal te stellen, draagt deze leerstoel bij aan de kennisbasis over mensgerichte zorg.

Vierde generatie

Dit doet Luijkx in cocreatie tussen wetenschappers, ouderen, zorgprofessionals en docenten. Deze kennis stimuleert en faciliteert zorgprofessionals om op een mensgerichte manier zorg te verlenen, waardoor zij directe maatschappelijke impact heeft.
Naast mensgerichte ouderenzorg bestudeert Katrien Luijkx ook het proces van maatschappelijke impact. Dit proces loopt van het ontdekken van relevante onderzoeksvragen tot en met het duurzame gebruik van ontwikkelde kennis gericht op verbetering van de zorg. Dit draagt bij aan de kennisbasis over maatschappelijke impact, zowel voor de ouderenzorg als voor andere domeinen. Daarnaast leren we van deze kennis om het realiseren van maatschappelijke impact te verbeteren. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de vierde generatie universiteit, waarin cocreatie met diverse belanghebbenden centraal staat en waarin de universiteit verder gaat dan het beschikbaar maken van kennis voor de praktijk.