Overzicht

Flexibel CZO-opleidingsstelsel in plaats van CZO Flex Level

  • 10 februari 2023

Per 1 januari 2023 is College Zorg Opleidingen (CZO) gestopt met CZO Flex Level als programma. In plaats daarvan kwam er een vernieuwd en flexibel CZO-opleidingsstelsel voor 35 EPA (entrustable professional activities)-gerichte initiële en vervolgopleidingen. Daarmee is de beweging in gang gezet om flexibel opleiden te implementeren, samen met praktijk en theorieopleiders, projectleiders en professionals. Met als doel de in en doorstroom te verbeteren en – door een beter carrièreperspectief – professionals te behouden voor de zorg van morgen.

De laatste praatplaat die het programma opleverde, helpt betrokkenen te vertellen over het belang van flexibel opleiden, hoe dat werkt in de eigen organisatie en over wat er nog moet gebeuren. Op de slotbijeenkomst van CZO Flex Level was de zogenoemde ‘eindplaat’ getiteld ‘Van CZO Flex Level naar next level’ een middel om flexibel opleiden te bespreken in verleden, heden en toekomst. Deelnemers hielpen die uitdagingen in vier inspiratiesessies te concretiseren tot vier opdrachten. Opdrachten die nu – met een aantal andere vervolgacties – op de ontwikkelagenda staan om opgepakt te worden. Nu de ontwikkelagenda is vastgesteld, is de plaat afgemaakt (als pdf onder publicaties terug te vinden op de homepage).

Het College Zorgopleidingen heeft het EPA-gerichte CZO-opleidingsstelsel nu ‘in beheer’, zal daar toezicht op houden en ondersteunt de zorgorganisaties en opleidingsinstituten bij de doorontwikkeling van flexibel opleiden. Het EPA-expertisecentrum is vanaf 1 januari 2023 gericht op (door)ontwikkeling, evaluatie en bijstelling van EPA’s, op het stimuleren van innovaties en onderzoek én delen van kennis en ervaringen met EPA-gericht opleiden van (gespecialiseerd) verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Zowel het CZO als het EPA-expertisecentrum zullen projectleiders en opleiders de mogelijkheid blijven bieden elkaar te ‘ontmoeten’ en samen op te trekken naar het next level. Ook de brancheorganisaties NVZ en NFU spelen een belangrijke rol. In de nabije toekomst hebben deze twee koepels nog een aantal door CZO Flex-Levelgeadresseerde uitdagingen het hoofd te bieden.

EPA Bibliotheek

CZOflexlevel.nl blijft dé basis voor de gevalideerde EPA’s: vanuit daar wordt ook de EPA Bibliotheek blijvend gevoed en actueel gehouden. De overige informatie op de site (o.a. informatie over toetsen, begeleiden en bekwaam verklaren, kaders, artikelen en tools) blijft beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden.