Weg van de roze wolk

  • 1 min.
  • Column
Foto (kleur) Sabya van Elswijk

De afgelopen jaren leek het erop, vanuit landelijke aandacht voor de ‘lerende organisatie’, praktijkleren en het leerwerkklimaat op regionale schaal, dat het onlosmakelijk belang van een goed leerwerkklimaat voor iedereen een feit is. Toch zie ik op weinig plekken dat het leerwerkklimaat onlosmakelijk onderdeel is van alles rondom leren in een organisatie. We hopen van jullie als lezers nog goede voorbeelden te horen van plekken en organisaties waar dit wel zo is.

In wat donkerder buien vraag ik me af of de aandacht voor het leerwerkklimaat in organisaties een soort roze wolk is. Een plek waar je af en toe kan vertoeven voor wat feelgood momenten, maar die uit elkaar waait zodra je hem probeert vast te pakken. Dan denk ik aan de veelheid van projecten en verplichte vernieuwingen die plaatsvinden in de dagelijkse praktijk. Of aan de beperkte financiële middelen die nodig zijn voor tijd om te kunnen en mogen leren. Of aan de mooie (wetenschappelijk en in de praktijk) ontwikkelde inzichten en instrumenten die nog zo weinig worden toegepast. En natuurlijk aan de inspirerende professionals die in hun eigen praktijk stappen zetten naar een fijner leerwerkklimaat, maar zich daarbij onvoldoende gesteund voelen.

Het is tijd, de hoogste tijd, dat we bij alle arbeidsmarktvraagstukken in de zorg en elke opleidingsvraag als vanzelfsprekend kijken naar hoe het leerwerkklimaat daaraan bij kan dragen, of dat het nu juist in de weg zit. De oproep die ik wil doen aan iedereen die dit leest is: stap van de roze wolk af. Een goed leerwerkklimaat kan zorgen voor tevreden professionals die zich eigenaar voelen van hun vak. Een goed leerwerkklimaat zorgt voor een toestroom aan studenten met verschillende achtergronden die hun talenten en kunde in de praktijk brengen en verder ontwikkelen. Een goed leerwerkklimaat is het regenboogkleurig fundament onder al het leren en ontwikkelen in je organisatie. Dat vraagt om verankering in processen, systemen én mensen.


Klik hier om de PDF van dit artikel te downloaden.