Wim Verest aan het woord

  • 3 min.
  • Mijn lichtend voorbeeld

In deze rubriek vertellen opleiders, verpleegkundigen of verzorgenden over hun ‘lichtend voorbeeld’, hun bron van inspiratie. Deze keer is Wim Verest, docent/ onderzoeker bij Hogeschool Saxion, aan het woord.

Mijn carrière tot nu toe.

‘Na mijn atheneum-B-diploma op Pleincollege Eckart in Eindhoven te hebben behaald (1977), heb ik Pedagogische Wetenschappen aan de UvA gestudeerd, met als afstudeerrichting Sociale Pedagogiek. Rond mijn afstuderen zat Nederland in een zware economische crisis en waren er weinig banen voor sociale wetenschappers. Ik heb me toen laten omscholen tot verpleegkundige via de inservice-opleiding-A bij het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Vervolgens heb ik in het OLVG op de afdeling (haematologische) Oncologie/Interne Geneeskunde gewerkt en vanaf 2001-2015 in beleid en bestuur voor verschillende artsenorganisaties. Ik ben daarna weer de schoolbanken ingedoken bij de UvA voor de opleiding tot klinisch epidemioloog. Na diplomering duurde het lang voordat ik aan de slag kwam, maar in 2018 was het raak: ik werd tegelijkertijd aangenomen bij het NIVEL in Utrecht en bij IQ Healthcare aan de Radboud Universiteit. Het contract bij het NIVEL werd na een jaar beëindigd. Bij IQ Healthcare kreeg ik nog twee keer een contract. Na drie contracten daar moest ik even een half jaar weg om mij niet in vaste dienst te hoeven nemen en aangezien ik de laatste maanden enkele werkgroepen onderzoek begeleidde aan bachelorstudenten geneeskunde en biomedische wetenschappen en dat erg leuk vond, heb ik gesolliciteerd als docent bij Hogeschool Saxion in Deventer. En daar werk ik sinds de zomer van 2020 met heel veel plezier als docent/onderzoeker bij de opleiding hbo-v richting Gezondheid en Technologie.’

Wie is je lichtend voorbeeld en waarom?

‘Ik heb er een aantal, maar ik noem de drie die het eerst in me opkomen: wijlen hoogleraar Sociale Pedagogiek aan de UvA Tjeerd Dibbets, omdat hij als inspirerende verhalenverteller de meest abstract-theoretische visies helder kon maken. Daarnaast Sander de Wolf, Assistant Professor bij AMC, die op heel bevlogen en duidelijke manier de theoretische noties van gezondheidsonderzoek heel begrijpelijk kon uitleggen. En de derde is Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met wie ik drie jaar heb gewerkt: een vrouw met een geweldig inspirerende visie en uitstraling op verpleegkunde en verpleegkundig leiderschap.’

Welke invloed hebben zij op jouw carrière en werk gehad?

‘De wijze waarop Tjeerd Dibbets als verteller optrad, probeer ik ook bij mijn studenten toe te passen. De manier waarop Sander de Wolf zaken duidelijk maakte, probeer ik ook toe te passen, maar bij lastige theoretische onderwerpen, ligt nog wel een uitdaging. En het werk en de visie van Hester Vermeulen breng ik dagelijks in de praktijk door de verpleegkundige als professional en het belang van verpleegkundig leiderschap te benadrukken (daarnaast geef ik het vak Verpleegkundig Leiderschap met veel enthousiasme, veelal aan mbo-verpleegkundigen die de hbo-v-opleiding volgen bij Saxion).’

Welke ene vraag zou je willen stellen als je hen nu tegen zou komen?

‘Aan Tjeerd Dibbets: kun je de positie van Sociaal Pedagogen in het huidige tijdsgewricht duiden en hoe moeten ze de jongeren die het meest kwetsbaar zijn helpen zich te vormen tot weerbare volwassenen? Aan Sander de Wolf: kun je niet eens een paar onderzoeklessen komen geven aan de verpleegkundigen in opleiding om ze (nog) enthousiast(er) te maken voor het belang van EBP voor verpleegkundigen? En voor Hester Vermeulen: zou je eens een les over verpleegkundig leiderschap bij mij willen volgen en samen met mij in discussie willen gaan over het belang van verpleegkundig leiderschap voor verpleegkundigen in opleiding?’

Voor wie zou jij een lichtend voorbeeld willen zijn en welke boodschap wil je meegeven?

‘Ik wil vooral de studenten die ik mede opleid meegeven dat zij zich zowel als student als straks als gediplomeerd verpleegkundige sterk moeten maken om regie op hun werk te hebben en als verpleegkundig leider hun werk uit te oefenen.’


Heb jij ook een lichtend voorbeeld en wil je daarover vertellen? Mail dan naar redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl.