Erfgoed in het onderwijs

  • 4 min.
  • de ontmoeting

Prof. dr. Manon Parry is medisch historicus en docent publieksgeschiedenis, verbonden aan de universiteiten UvA en VU. Mireille Hoffmann is verpleegkundige, socioloog, buitenpromovendus (RU) en docent Verpleegkunde bij HAN University of Applied Sciences. Beiden willen de inzet van historische objecten in het zorgonderwijs bevorderen.

Foto (kleur) Manon Parry en Mireille Hoffmann
Prof. dr. Manon Parry en Mireille Hoffmann willen de inzet van historische erfgoed in het zorgonderwijs bevorderen.
Beeld: Michel Wijnbergh

Waarvan kennen jullie elkaar?

Manon: ‘We maken deel uit van het Historisch College van het Florence Nightingale Instituut (FNI). Dit college bestaat uit verpleegkundigen, historici en erfgoedspecialisten en wil onder meer onderzoek naar het verpleegkundig verleden stimuleren. Het FNI beschikt over een collectie historische objecten en verpleegkundige gebruiksvoorwerpen, zoals “De Pop van Zuster Stieltjes”, een Florence Nightingalemedaille, uniformen, po’s, injectiespuiten, insignes, foto’s, film, dagboeken, vakbladen. Deze collectie is digitaal toegankelijk gemaakt.’

Wat gebeurt er al op het gebied van erfgoed in zorgopleidingen?

Mireille: ‘Verschillende hogescholen en ROC’s doen projecten of keuzevakken rondom erfgoed. Bij de HAN kunnen studenten, van verschillende leerjaren, bijvoorbeeld de workshop Van ondersteek tot stethoscoop volgen, die collega Dennis van der Hust en ik samen

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?