De voorstelling Broos, over zorg voor een zorgintensief kind

  • 3 min.
  • 5 vragen

Madeleine Matzer is schrijver en regisseur van de voorstelling Broos, gespeeld door Lottie Hellingman, die gaat over hoe je jezelf kwijt kunt raken in de zorg voor een zorgintensief kind. Madeleine vindt het belangrijk dat zorgprofessionals, naasten en ook niet-direct betrokkenen meer inzicht krijgen in het perspectief van de ouders. De voorstelling is te boeken bij MATZER theaterproducties.

1. Voor wie is de voorstelling Broos?

‘Wij spelen Broos graag voor ouders met een zorgintensief kind en bij zorgorganisaties voor zorgprofessionals, om het verhaal van familieleden en mantelzorgers zichtbaar en bespreekbaar te maken. Daarnaast spelen we Broos voor beleidsmakers om het onderwerp bespreekbaar te maken met alle betrokken partijen in de stad of regio. Jezelf kunnen verliezen in de zorg om een ander is iets universeels. Wanneer je de zorg hebt voor een ander, wordt er, naar onze ervaring en research, minder vaak tot zelden gevraagd naar hoe het met jou is. Dat kan bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid en aan overbelasting. Dit maakt Broos niet alleen geschikt voor mensen met een kind met een beperking, maar voor iedereen die een extra zorgtaak op zich neemt of het gevoel heeft zelf te verdwijnen achter een veelheid aan rollen.’

2. Waarom is het belangrijk dat zorgprofessionals inzicht hebben in de uitdagingen van een gezin met een zorgintensief kind?

‘Er zijn ontzettend veel gezinnen die te maken hebben met een extra zorgtaak. In heel veel gevallen is dat voor de omgeving een verborgen gebied. Hun verhaal is een verhaal dat nog te vaak niet gehoord of gezien wordt, omdat degene die extra zorg nodig heeft, vaak het middelpunt vormt. Daarom speelt MATZER de voorstelling Broos graag voor mensen met een zorgintensief kind, maar ook voor hun omgeving en voor zorgprofessionals die zich graag verder verdiepen in het perspectief van de mensen rond iemand die intensieve zorgt nodig heeft. Zorgprofessionals kunnen door het bijwonen van Broos een dieper inzicht verwerven in de uitdagingen waarmee deze gezinnen worden geconfronteerd.’

3. Wat verwacht je dat zorgverleners anders of meer gaan doen als zij dit inzicht hebben ontwikkeld?

‘Via de voorstelling en het nagesprek willen we de dialoog tussen ouders van zorgintensieve kinderen en zorgprofessionals bevorderen, met als doel meer begrip en empathie te creëren. Dit zou kunnen leiden tot een effectievere samenwerking ter bevordering van het welzijn van deze gezinnen, en een meer holistische en persoonlijke benadering in de zorg.’

4. Hoe draagt de voorstelling hieraan bij?

‘Als iemand na het zien van een voorstelling het gevoel heeft gehad “dit gaat (ook) over mij”, dan is theater in essentie geslaagd. Het wonder dat theater kan brengen, is namelijk dat je iets van jezelf of de wereld om je heen, of allebei, begrijpt wat je van tevoren niet wist. Dat je een heel klein beetje anders naar buiten gaat dan je binnenkwam. Je hebt iets doorleefd. Dat maakt een theatervoorstelling zo’n krachtig middel als het gaat om houding, gedrag en verbinding. We hopen dat zorgprofessionals, ouders, naasten en andere bezoekers na het zien van Broos geïnspireerd worden om oog te hebben voor de uitdagingen waarmee deze gezinnen dealen en dat mee te nemen in het contact.’

5. Wat zijn je plannen na Broos?

‘We zijn nog lang niet klaar met Broos. De voorstelling gaat volgend jaar weer in reprise. Na de speelbeurten van afgelopen jaar blijkt de vraag naar deze voorstelling alleen maar te zijn gegroeid. We zijn nu al zo goed als volgeboekt! Onze succesvolle voorstelling Je kunt me gerust een geheim vertellen, een positief verhaal over dementie, is nu voor het derde theaterseizoen te zien in theaters en besloten bij diverse zorgorganisaties. Daarnaast is op 21 oktober 2023 onze voorstelling Blind in première gegaan, een voorstelling van Lot Vekemans, gespeeld door Helmert Woudenberg en José Kuijpers, over hoe je omgaat met ideologische verschillen.’