Recensies

APP-BESPREKING
Onderwijsmodule: Datagedreven werken met het Omaha System

Onderwijsmodule: Datagedreven werken met het Omaha System

Omaha is één van de binnen de gezondheidszorg gehanteerde classificatiesystemen. Een classificatie is een indeling van menselijk functioneren. Het is belangrijk voor de eenduidigheid van begrip en taal, want de ene verpleegkundige moet kunnen begrijpen wat de andere meldt tijdens een zorgevaluatie of overdracht of in het zorgdossier. Het classificatiesysteem is de basis voor het elektronische cliënt dossier (ECD) en het methodisch werken.