Leerpraktijk

Negen tips voor toetsing op de werkplek

Negen tips voor toetsing op de werkplek

Toetsing op de werkplek is belangrijk in gezondheidszorgopleidingen, zeker bij opleidingen waar een groot deel van het opleiden in de zorgpraktijk plaatsvindt, zoals bij de meeste verpleegkundige vervolgopleidingen. Toetsing op de werkplek biedt de mogelijkheid om te monitoren en vast te stellen of de student competent is om dagelijkse professionele activiteiten uit te voeren. In dit artikel geven we, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, tips voor het inrichten van werkplektoetsing. Hierbij gaan we specifiek in op toetsing bij een praktijkcurriculum met Entrustable Professional Activities (EPA’s).

Bronnen

 • Burch, V. C. (2019). The changing landscape of workplace-based assessment. Journal of Applied Testing Technology, 20 (S2), 37-59.
 • Crossley, J., & Jolly, B. (2012). Making sense of work-based assessment: ask the right questions, in the right way, about the right things, of the right people. Medical Education, 46 (1), 28-37.
 • Driessen, E., & Scheele, F. (2013). What is wrong with assessment in postgraduate training? Lessons from clinical practice and educational research. Medical Teacher, 35 (7), 569-574.
 • Harris, P., Bhanji, F., Topps, M., Ross, S., Lieberman, S., Frank, J. R., Snell, L., Sherbino, J., & ICBME Collaborators. (2017). Evolving concepts of assessment in a competency-based world. Medical Teacher, 39 (6), 603-608.
 • Horsman, M. A., & Ten Cate, T. J. (2010). Richtlijn Multisource Feedback Voor De Aios, Tijdschrift voor medisch onderwijs, 29(2), Suppl.1, 1-52.
 • Houghton, T. (2016). Assessment and accountability: part 2--assessment. Nursing Standard, 30 (28), 41-49.
 • Immonen, K., Oikarainen, A., Tomietto, M., Kääriäinen, M., Tuomikoski, A., Kaučič, B. M., Filej, B., Riklikiene, O., Vizcaya-Moreno, M. F., & Perez-Cañaveras, R. M. (2019). Assessment of nursing students' competence in clinical practice: a systematic review of reviews. International Journal of Nursing Studies, 100, 103414.
 • Kogan, J. R., & Holmboe, E. (2013). Realizing the promise and importance of performance-based assessment. Teaching and Learning in Medicine, 25 (sup1), S68-S74.
 • Miller, C. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine, 65(9 Suppl), S63-67
 • Norcini, J. J. (2010). Workplace assessment. In T. Swanwick (Ed.), Understanding medical education: evidence, theory, and practice (pp. 232-245). Wiley Online Library.
 • Øvrebø, L. J., Dyrstad, D. N., & Hansen, B. S. (202 2 ). Assessment methods and tools to evaluate post graduate critical care nursing students' competence in clinical placement. An integrative review. Nurse Education in Practice 58, 103258
 • Pool, I., Aantjes, T., Kleijer, W., & Ten Cate, O. (2018). Entrustable professional activities ( EPA's ): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die? Onderwijs en Gezondheidszorg 42 (7), 17-20.
 • Pool, I., & Ten Cate, O. (2020). Begeleiden en bekwaam verklaren met entrustable professional activities ( EPA's ) . Onderwijs e n Gezondheidszorg, 44 (6), 16-20.
 • Ten Cate, O. (2005). Entrustability of professional activities and competency-based training. Medical Education, 39 (12), 1176-1177.
 • Ten Cate, O. (2016). Entrustment as assessment: recognizing the ability, the right, and the duty to act. Journal of Graduate Medical Education, 8 (2), 261-262.
 • Ten Cate, O., Carraccio, C., Damodaran, A., Gofton, W., Hamstra, S. J., Hart, D. E., Richardson, D., Ross, S., Schultz, K., & Warm, E. J. (2021). Entrustment decision making: extending Miller’s pyramid. Academic Medicine, 96 (2), 199-204.
 • Ten Cate, O., & Chen, H. C. (2020). The ingredients of a rich entrustment decision. Medical Teacher, 42 (12), 1413-1420.
 • Ten Cate, O., Chen, H. C., Hoff, R. G., Peters, H., Bok, H., & Van der Schaaf, M. (2015). Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Medical Teacher, 37 (11), 983-1002.
 • Ten Cate, O., & Hoff, R. G. (2017). From case-based to entrustment-based discussions. The Clinical Teacher, 14 (6), 385-389.
 • Ten Cate, O., & Regehr, G. (2019). The power of subjectivity in the assessment of medical trainees. Academic Medicine, 94 (3), 333-337.
 • Ten Cate, T. J., & Fluit, C. (2010). Richtlijn korte praktijkbeoordeling. Tijdschrift Voor Medisch Onderwijs, 29 (5), 105-134.