Recensies

BOEKBESPREKING
Impactonderzoek. Samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert

Impactonderzoek. Samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert

Het doel van leerinterventies is mensen helpen om effectiever te handelen in hun werk. Bij het ontwerpen van leerinterventies koppelen we het leren steeds vaker aan de werkpraktijk. Deze verbinding met het werk is ook van belang bij de evaluatie van leren. Via impactonderzoek kun je nagaan wat de doorwerking is van leerinterventies in de dagelijkse praktijk. Leidt dat leren daadwerkelijk tot ander werkgedrag bij deelnemers? En wat levert dat anderen dan op? Met dit boek heb je een uitgebreide gereedschapskist in handen om samen met anderen het antwoord te vinden op die vragen.