Interview

IN GESPREK MET JOB VAN ‘T VEER
Een lectoraat moet bijdragen aan onderwijs en praktijk

Een lectoraat moet bijdragen aan onderwijs en praktijk

Job van ‘t Veer is sinds mei 2021 lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool. Daarvoor studeerde hij Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente en promoveerde hij in 2006 op zijn onderzoek naar de publieke beeldvorming over mensen met een psychiatrische achtergrond. Hij schreef het boek Ontwerpen voor Zorg en Welzijn, ontwikkelde de master ‘Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn’ (nu ‘Health Innovation’) en initieerde project MEE Lab, een meerjarige samenwerking met welzijnsorganisatie MEE Noord. Binnen al zijn projecten staat een ontwerpgerichte benadering centraal.

‘Een ontwerpgerichte benadering dwingt mensen meer om zelf met creatieve oplossingen te komen’