Onderzoek

Train verpleegkundigen in zorg op afstand

Train verpleegkundigen in zorg op afstand

De grootschalige inzet van zorg op afstand door verpleegkundigen, telehealth, kent allerlei barrières. Een daarvan is dat verpleegkundigen hierin geen onderwijs kregen toen zij werden opgeleid. Hierdoor hebben zij onvoldoende vertrouwen in hun kennis over en vaardigheden in het verlenen van zorg op afstand. Onderwijs of training wordt vaak aanbevolen als oplossing om deze barrière te doorbreken, maar de effectiviteit hiervan is zelden onderzocht. Deze studie onderzoekt het effect van zo’n training.

Referentie

  • Houwelingen, T. van, Ettema, R.G., Bleijenberg, N., van Os-Medendorp, H., Kort, H.S., & Cate, O. ten (2021). Educational intervention to increase nurses’ knowledge, self-efficacy and usage of telehealth: A multi-setting pretest-posttest study. Nurse Education in Practice, 51, 102924.