Best practices

Samenwerken in interdisciplinaire en multilevel-leerwerkplaatsen

Samenwerken in interdisciplinaire en multilevel-leerwerkplaatsen

Sinds februari 2020 werken diverse onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en andere geïnteresseerden uit de regio Arnhem-Nijmegen samen in ‘OpenEd Leerwerkplaatsen’. Daarbij zijn diverse disciplines (techniek/ICT/zorg/welzijn) en opleidingsniveaus (mbo/hbo/wo) betrokken. In de leerwerkplaatsen werken docenten, studenten, zorgvragers en ontwikkelaars gezamenlijk aan actuele en relevante vragen rondom de invloed van technologie in het zorg- en welzijnsdomein. Samen ontdekken, onderzoeken en experimenteren staat centraal. De betrokkenen hebben het afgelopen jaar waardevolle inzichten opgedaan over de leerervaringen en de wensen en behoeften van studenten. Zo ervaarden studenten de maatschappelijke relevantie van de projecten als zeer waardevol en hebben zij vooral veel geleerd van het samenwerken met studenten met een andere achtergrond.

Literatuur

  • College van bestuur Albeda College (2016). ‘Albeda Zet De Toon!’ Strategische visie. Rotterdam: Albeda College.
  • Disciplineorgaan Sociale Wetenschappen (2020). Sectorplan Maatschappijen gedragswetenschappen 2020–2025: Van inzicht naar impact. Geraadpleegd van https://sshraad.nl/wp-content/uploads/sites/361/2021/02/DSW-SECTORPLAN-2020-25.pdf
  • Marshall, J. (2014). Transdisciplinarity and art integration: Toward a new understanding of art-based learning across the curriculum. Studies in Art Education, 55, 104-127.
  • Neubert, J., Lans, T., Mustafic, M., Greiff, S., & Ederer, P. (2017). Complex problem-solving in a changing world: Bridging domain-specific and transversal competence demands in vocational education. In M. Mulder, J. Winterton (Reds), Competence-based Vocational and Professional Education (pp. 953-969). Cham: Springer.
  • Smulders, H., Hoeve, A., & Meer, M. van er (2013). Krachten bundelen voor vakmanschap: over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven. Utrecht/’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  • Vähäsantanen, K. (2015). Professional agency in the stream of change: Understanding educational change and teachers' professional identities. Teaching and teacher education, 47, 1-12.