Onderzoek

Verpleegkundige zorg in de langdurige intramurale ouderenzorg

Verpleegkundige zorg in de langdurige intramurale ouderenzorg

De complexiteit van de langdurige intramurale ouderenzorg, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, is de afgelopen decennia toegenomen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de kwaliteit van de zorg. De algemene opvatting is dat meer zorgpersoneel zal leiden tot betere zorgkwaliteit, maar studies naar de relatie tussen personeelsomvang en -samenstelling (bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden) en kwaliteitsindicatoren (zoals decubitus, incontinentie) in verpleeghuizen laten geen eenduidig bewijs zien.

Literatuur

  • Bulechek, M., Butcher, H.K., Dochterman, J.M., & Wagner C.M. (2018). Nursing Interventions Classification (NIC). 6th ed. St. Louis: Mosby/Elsevier.
  • Donabedian A. (2003). An introduction to quality assurance in health care. New York: Oxford University Press.
  • Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., Maas, M.L. (2013). Nursing Outcomes Classification (NOC). Measurement of health outcomes. 6th ed. Amsterdam: ELSEVIER.
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN.
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (2015). Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. Utrecht: V&VN.