Onderzoek

Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs: competenties van mbo-docenten

Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs: competenties van mbo-docenten

Zorgtechnologie maakt een steeds groter deel uit van de zorgpraktijk. Enerzijds om cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, anderzijds als ondersteuning voor de professionals bij het organiseren van zorg. Technologie is geen gadget die ingezet moet worden, maar dient onderdeel te zijn van het handelingsrepertoire van professionals. Docenten hebben een essentiële rol om studenten bewust te maken van de relevantie, voordelen en risico’s van technologie. We onderzochten de competenties betreffende zorgtechnologie van docenten die werkzaam zijn bij gezondheidszorggerelateerde opleidingen van het mbo-college Gezondheidszorg van het ROC van Twente.

Literatuur

  • Ben Allouch, S. (2016) Van adoptie naar acceptatie van nieuwe technologie. Saxion University of Applied Sciences.
  • Heijblom, M. (2017). Technologie als middel voor goede zorg? Wat kun je zelf doen? Saxion University of Applied Sciences. 2017.
  • Lukkien, D. & Timmer, S. (2018). Vilans. nl. 12 Technologische ontwikkelingen. Online via: https://www.vilans.nl/artikelen/12-technologische-ontwikkelingen-in-de-zorg.
  • Ouden, M. den Groeneveld, S. Metz, S. Sponselee, A.M. & Til, J. van (2020). V-model: technologiecompetenties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn. [niet gepubliceerd artikel]
  • Schulten, B. (2019). Technologie in de verpleeghuiszorg. Verkenning van het gebruik van technologie in de dagelijkse praktijk van de verpleeghuiszorg. Amersfoort: Jester Strategy.