Leerpraktijk

Begeleiden en bekwaam verklaren met entrustable professional activities (EPA’s)

Begeleiden en bekwaam verklaren met <i>entrustable professional activities</i> (EPA’s)

Steeds meer opleidingen verpleegkunde maken gebruik van entrustable professional activities (EPA’s) bij het leren op de werkplek. Dit zijn professionele activiteiten die een begeleider pas aan een student toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren als de student heeft laten zien daarin bekwaam te zijn. EPA’s bieden een praktisch raamwerk om competenties op de werkplek te beoordelen. Dit artikel beschrijft hoe begeleiders vorm kunnen geven aan het begeleiden, beoordelen en bekwaam verklaren van studenten bij EPA’s. Daarnaast beschrijven we hoe toevertrouwen van professionele activiteiten leidt tot een nieuwe kijk op toetsing.

Literatuur

 • Benner, P. (1984), From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park, California: Addison-Wesley Publishing company.
 • Dreyfus, H.L., & Dreyfus, S.E. (1988). Mind over machine. New York: Free Press.
 • Lips, J.P., Scheele, F., Dijksterhuis, M.G.K., Westerman, M. & Ten Cate, Th.J. (2010). Richtlijn bekwaamverklaringen in de specialistenopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 29 (2, suppl.2), 55-72.
 • Pool, I., Aantjes, T., & Mulder, H. (2010). Praktijkleren voor alle verpleegkundestudenten binnen het ziekenhuis op één leest. Onderwijs en Gezondheidszorg, 34 (2), 8-12.
 • Pool, I., Aantjes, T., Kleijer, W. & Ten Cate, O. (2018). Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die? Onderwijs en Gezondheidszorg, 42 (7), 17-20.
 • Pool, I., Oldenburg, A., Mendes, M., Dijkstra, D., Hofstra, S., Stoffels, M. et al. (EPA-expertgroep CZO Flex Level) (2019). Begeleiden en bekwaam verklaren: werken met Entrustable professional activities (EPA’s) binnen CZO-gecertificeerde opleidingen. Een handleiding voor begeleiders. Concept . CZO Flex Level.
 • SOM (2015). Handreiking Volgen, beoordelen en verantwoord bekwaam verklaren. Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s. Specialistenopleiding op Maat (SOM) en Federatie Medisch Specialisten.
 • Ten Cate, O. (2016). Entrustment as assessment: recognizing the ability, right and duty to act. Journal of graduate medical education, 8 (2), 261-262.
 • Ten Cate, O. (2017). Entrustment decisions: bringing the patient into the assessment equation. Academic Medicine, 92 (6), 736-738.
 • Ten Cate, O., Carraccio, C., Damodaran, A., Gofton, W., Hamstra, S.J., Hart, D., et al. (2020). Entrustment Decision Making: Extending Miller’s Pyramid. Submitted.
 • Ten Cate, O., Chen, H.C., Hoff, R.G., Peters, H., Bok, H. & Van der Schaaf, M. (2015). Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities 
 • (EPAs): AMEE Guide No. 99. Medical teacher, 37 (11), 983-1002
 • Ten Cate, O., & Hoff, R.G. (2017). From case-based to entrustment-based discussions. The clinical teacher, 14 , 385-389.
 • Ten Cate, O., & Regehr, G. (2019). The power of subjectivity in the assessment of medical trainees. Academic Medicine, 94(3), 333-337.
 • Ten Cate, O. & Scheele, F. (2007). Competency-based postgraduate training: can we bridge the gap between theory and clinical practice? Academic medicine, 82(6), 542-547.
 • Ten Cate, T. J. O., Snell, L., & Carraccio, C. (2010). Medical competence: the interplay between individual ability and the health care environment. Medical teacher, 32(8), 669-675.
 • Tekian, A., Ten Cate, O., Holmboe, E., Roberts, T., & Norcini, J. (2020). Entrustment decisions: Implications for curriculum development and assessment. Medical Teacher, DOI: 10.1080/0142159X.2020.1733506.

Noot

 1. Bij de meeste initiële opleidingen zal dit het niveau zijn dat behaald kan worden, omdat studenten tot diplomering onder supervisie blijven werken.