Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2020, Jaargang 44, Nummer 5, pp. 13-15

Interview

IN GESPREK MET BIANCA BUURMAN
‘We kunnen zoveel meer doen om verzorgenden en verpleegkundigen voor het vak te behouden’

‘We kunnen zoveel meer doen om verzorgenden en verpleegkundigen voor het vak te behouden’

Voormalig oncologieverpleegkundige Bianca Buurman is vanaf 1 januari 2020 Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van VWS. Zij volgt Marieke Schuurmans op. Buurman is hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wij spreken haar over de adviezen die zij heeft verstrekt aan minister De Jonge over hoe we de transitie weer kunnen maken naar de reguliere zorg in combinatie met het bieden van COVID-zorg vanuit het verpleegkundig perspectief.