Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2020, Jaargang 44, Nummer 5, pp. 20-22

Interview

In gesprek met Helga Kragten en Nienke Hylkema
Dat zijn verhalen die mij raken!

Dat zijn verhalen die mij raken!

De afgelopen maanden veranderde er veel in het onderwijs en de zorg als gevolg van de COVID-crisis. Dat had een grote impact op studenten en opleiders in de zorg. We gingen hierover online in gesprek met Helga Kragten en Nienke Hylkema. Helga is senior-opleider/adviseur bij het UMC Utrecht. Zij coördineert de begeleiding van de mbo- en hbo-studenten die in het UMC stage lopen en werken, en ondersteunt studenten en werkbegeleiders bij het zo soepel mogelijk laten verlopen van de leertrajecten. Nienke is verpleegkundige en werkt sinds vijf jaar als docent en studieloopbaanbegeleider bij de Utrechtse Zorgacademie. Ze houdt zich vooral bezig met de begeleiding van de BOL-studenten. Beiden hebben vanuit huis hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de studenten zo goed mogelijk werden begeleid en ondersteund in het leren op school en op de werkplek.

Helga Kragten: ‘Onze inzet was vooral om studenten hun stages zoveel mogelijk te laten afronden, ook met het oog op de tekorten op de arbeidsmarkt.’