Leerpraktijk

Onderlinge deskundigheidsbevordering voor en door zorgmedewerkers en studenten

Onderlinge deskundigheidsbevordering voor en door zorgmedewerkers en studenten

Klinische lessen die gegeven worden in de praktijk voor en door studenten en zorgmedewerkers worden doorgaans slecht bezocht. Bovendien is het vaak niet helder tot welke gedragsverandering deze lessen leiden. In een klinische les+ trainen zorgmedewerkers van Zonnehuisgroep Amstelland en studenten van het Leer- en Innovatie- Netwerk (LIN) van Hogeschool Inholland samen hun collega’s en medestudenten. In dit artikel beschrijven wij hoe de les zelf wordt voorbereid en wat de activiteiten zijn die daarna ontplooid worden om tot een toepassing van de geleerde kennis of vaardigheid te komen. Met de klinische les+ werk je niet alleen aan deskundigheidsbevordering op een specifiek onderwerp, maar lever je ook een belangrijke bijdrage aan de leercultuur in een team.

Literatuur

  1. Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. Australian Journal of Teacher Education, 44(4).
  2. De Galan, C. (2015). Online via https://www.schoolvoortraining.nl/Trainen-met-de-methode-van-Karin-de-Galan.pdf
  3. Gelder, L. van, Oudkerk Pool, T., Peters, J. & Sixma, J. (1971). Didactische analyse. Werk- en studieboek. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  4. Halem, N. van, Stuut, T., & Verbeek, H. (2016). De werkbegeleider in zorg en welzijn: Coaching, toetsing en beoordeling van studenten en collega’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.