De ontmoeting

Nieuwe handreikingen helpen wijkverpleegkundige bij indiceren

Nieuwe handreikingen helpen wijkverpleegkundige bij indiceren

Monique Jansen Schuiling is wijkverpleegkundige en verpleegkundig coördinator bij ZZG Zorggroep. Corien Harder is adviseur wijkverpleging bij beroepsvereniging V&VN. Beiden zijn betrokken bij de ontwikkeling van handreikingen om wijkverpleegkundigen te helpen met indiceren. Deze zijn ook bruikbaar in het onderwijs.

Monique Jansen Schuiling: ‘Nodig eens een ervaren wijkverpleegkundige uit in de klas!’

Meer informatie

Normenkader, Begrippenkader, handreikingen en Toolbox zijn te downloaden via: www.venvn.nl/thema-s/wijkverpleging.