Onderzoek

Gebruik van Entrustable Professional Activities om beter aan te sluiten bij de praktijk

Gebruik van <i>Entrustable Professional Activities</i> om beter aan te sluiten bij de praktijk

In het verpleegkundig onderwijs wordt al lange tijd gewerkt met competenties. Er zijn echter soms twijfels of de competenties waarin studenten worden geschoold wel goed genoeg weerspiegelen wat er van een verpleegkundige in de praktijk wordt verwacht. Om de aansluiting bij de praktijk te bevorderen, is het concept Entrustable Professional Activities bedacht; professionele activiteiten die aan iemand ‘toevertrouwd’ kunnen worden als hij/zij daarvoor bekwaam is. In verschillende zorgberoepen wordt gebruikgemaakt van EPA’s, maar over het gebruik van EPA’s binnen het verpleegkundig onderwijs is nog niet veel bekend. Dat was aanleiding voor deze onderzoekers uit Singapore om EPA’s te gaan ontwikkelen voor het verpleegkundig beroep. De studie beschrijft het proces hiervan en de resultaten.

Referentie

  • Lau, S.T., Ang, E., Samarasekera, D.D., & Shorey, S. (2020). Development of undergraduate nursing entrustable professional activities to enhance clinical care and practice. Nurse Education Today, 87, 104347.