Column

Op één lijn in de eerste lijn

Op één lijn in de eerste lijn

Samenwerking tussen (huis-)artsen en (wijk-)verpleegkundigen blijft een heikel punt. Oude, hiërarchische patronen zijn nog steeds leidend. Terwijl slechte samenwerking tot minder kwaliteit van zorg leidt, en minder werkplezier. 

Nieuwsgierig? Lees de volledige column.