Best practices

ANDERS WERKEN
De hybride docent: een grensganger

De hybride docent: een grensganger

Docenten bewegen zich in toenemende mate tussen werkveld en school in zogenoemde hybride leeromgevingen. Echter, deze verandering in de rol van ‘klassieke’ docent naar hybride docent gaat niet vanzelf. Het vraagt aanpassingen in samenwerkingsen didactische vaardigheden en in rollen. In dit artikel worden ervaringen gedeeld, opgedaan in twee en een half jaar implementatie van hybride leeromgevingen, en worden aanbevelingen gedaan aan docenten en organisaties over de begeleiding van docenten. De kernboodschap is: werken in een hybride omgeving is anders werken.

Referenties

  • Aalsma, E. & Alten, J. van (2016). De rol van de begeleiders op het snijvlak van schoolen beroepspraktijk. In Tussen opleiding en beroepspraktijk, het potentieel van boundary crossing. A. Bakker, I. Zitter, S. Beauseart & E. de Bruijn (Red.), 135. Assen: Koninklijke van Gorcum.
  • Bakker, A. & Akkerman, S.F. (2014). Leren door boundary crossing tussen school en werk. Pedagogische studien, 91, 8-23.
  • Bakker, A., & Akkerman, S.F. (2016). Het leerpotentieel van grenzen: een theoretische basis. In Tussen opleiding en beroepspraktijk, het potentieel van boundary crossing.
  • A. Bakker, I. Zitter, S. Beausaert, E. de Bruijn (Red.), 15. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  • Huisman, J., Bruijn, E. de, Baartman. L., Zitter, I. & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs Praktijkverkenning, theoretische verdieping. Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  • Schaap, H. & Bruijn, E. de (2016). Het ondersteunen van kennisontwikkeling van studenten in het beroepsonderwijs; het opzoeken en creëren van grenservaringen. In Tussen Opleiding en beroepspraktijk, het potentieel van boundary crossing. A. Bakker, I. Zitter, S. Beausart, E. de Bruijn (Red.), 139-154. Assen: Koninklijke van Gorcum.
  • Zitter, I., Hoeve, A. & Bruijn, E. de (2016). A Design Perspective on the School-Work Boundary: A Hybrid Curriculum Model. Vocations and Learning, 9, 111-131.