Onderzoek

‘Je kunt er niet aan ontsnappen’: pestervaringen van studenten verpleegkunde tijdens de stage

‘Je kunt er niet aan ontsnappen’: pestervaringen van studenten verpleegkunde tijdens de stage

Internationaal wordt pesten door en tussen verpleegkundigen erkend en herkend. ‘Pesten’ wordt gedefinieerd als ‘agressief gedrag naar een ander persoon of “object” van die persoon, dat zich uit in fysiek geweld, seksuele intimidatie en niet-fysiek geweld, zoals verbaal geweld, ongeschiktheid en intimidatie, maar ook in buitensporige kritiek, non-verbale gebaren, achterhouden van informatie, intimidatie en uitsluiting.’ Er is weinig literatuur te vinden over het pesten van studenten verpleegkunde in een klinische omgeving. In dit artikel worden de ervaringen beschreven van studenten verpleegkunde. De gegevens zijn afgeleid van een groter onderzoek naar de aard en omvang van pesten.

Literatuur

  • Minton, C., Birks, M. (2019). “You can’t escape it”: Bullying experiences of New Zealand nursing students on clinical placement. Nurse Education Today, 77, 12-17.9.