Opinie

Lezers reageren
‘Fear of missing out’ en informatie zoeken

‘Fear of missing out’ en informatie zoeken

De stelling waarop u kon reageren luidde: ‘Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het werk en in de les heeft meer nadelen dan voordelen’.