Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2019, Jaargang 43, Nummer 5, pp. 10-11

Opinie

Lezers reageren
‘De ideale omgeving is er zelden in de praktijk’

‘De ideale omgeving is er zelden in de praktijk’

Voor het themanummer geen stelling maar een oproep in de vorm van een vraag. De redactie is namelijk van mening dat er veel initiatieven zijn die mogelijke oplossingen bieden voor de uitdaging: Hoe kunnen we grote groepen toekomstige zorgprofessionals begeleiden op de werkplek waar ook sprake is van werkdruk, personeelstekort en toenemende complexiteit van zorg?
We ontvingen reacties vanuit de praktijk en opleidingen. Oplossingsrichting lijkt met name een vervlechting van onderwijs en praktijk.