Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2019, Jaargang 43, Nummer 5, pp. 22-24

Best practices

Create4Care
Co-creatie van échte oplossingen voor verpleegkundige praktijkproblemen

Co-creatie van échte oplossingen voor verpleegkundige praktijkproblemen

Verpleegkundigen ervaren in hun werk vaak praktische problemen -zoals zware, inefficiënte of oncomfortabele handelingen- en lossen deze praktijkproblemen meestal creatief maar provisorisch op. Bij Create4Care in het Erasmus MC ‘co-creëren’ verpleegkundigen samen met studenten van Hogeschool Rotterdam échte oplossingen voor dergelijke praktijkproblemen door ‘low en medium technische’ zorginnovaties. Create4Care stimuleert en faciliteert daarmee een proactieve beroepshouding: kijk kritisch naar je dagelijkse routines, neem klungelige werkprocessen niet meer voor lief én draag zelf bij aan het creëren van oplossingen. Het kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken en houden van het beroep voor huidige en toekomstige generaties verpleegkundigen.

Referenties

  • Adriaansen M., (2018). Arbeidsmarkt: zoeken naar oplossingen voor tekorten. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128(5), 16-18.
  • Joldersma C., Laarman-Wierenga M. & Brink M. Arbeid in Zorg en Welzijn 2016 Eindrapport, (https://www.rijksoverheid.nl/.../arbeid-in-zorg-en-welzijn-2016-eindrapport.pdf).
  • Helder O., van Gils R., van Woezik A. & Wauben L. (2018). Verpleegkundige praktijkproblemen oplossen middels co-creatie, Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128(5), 44-48.
  • Lambregts J., Grotendorst A. & Merwijk C. van (2015). Bachelor of Nursing 2020, een toekomst bestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Wauben, L.(2015) Zorgtechnologie: dwarsligger voor de zorg. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.