Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2019, Jaargang 43, Nummer 5, pp. 12-15

Leerpraktijk

Drie perspectieven
Begeleiden van studenten op de werkplek

Begeleiden van studenten op de werkplek

Werkplekleren van studenten staat onder druk omdat van de huidige zorgprofessionals wordt verwacht dat zij, naast drukke werkzaamheden in de zorg, ook studenten opleiden voor de toekomstige beroepspraktijk. Begeleiding van studenten op de werkplek tijdens personeelskrapte vraagt om andere begeleidingsvormen. In dit artikel beschrijven we, gebaseerd op onderzoek, drie begeleidingsperspectieven en voorbeelden van hoe begeleiding op verschillende manieren vormgegeven kan worden. We laten zien dat er alternatieven zijn voor de reguliere begeleidingsvormen, die een oplossing kunnen bieden voor begeleiding bij krapte.

Referenties

  • Bouman, M. (2019). Een grens over: Een onderzoek naar ondersteunen van grenservaringen van studenten in een hybride leeromgeving (masterthese). Hogeschool Windesheim, Zwolle.
  • Billett, S. (2014). Mimetic Learning in and for Work. In Mimetic Learning at Work, 1-21. Springer, Cham.
  • Ceelen, Khaled, Nieuwenhuis & De Bruijn (2019). Supporting workplace learning of novices. A systematic literature review. Article in preparation.
  • Ericsson, K.A. (2006). The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In: Ericsson K.A., Charness, N., Feltovich, P.J. & Hoffman, R.R. (eds). The Cambridge handbook of expertise and expert performance, 38, 685-705. New York: Cambridge University Press.
  • Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge university press.
  • Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D.-J., & Van Vlokhoven, H. (2017).
    Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudy. Nijmegen: NRO Projectnummer: 405-15-710. HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.