Leerpraktijk

Begeleiden van interprofessionele groepen: toolkit voor docentprofessionalisering

Begeleiden van interprofessionele groepen: toolkit voor docentprofessionalisering

Het begeleiden van studenten in interprofessioneel onderwijs vraagt specifieke vaardigheden van docenten. Niet alle docenten hebben ervaring met interprofessioneel onderwijs; zij hebben handvatten nodig om de nodige competenties te ontwikkelen. In deze leerpraktijk beschrijven wij een aantal tips en concrete voorbeelden voor docentprofessionalisering en competentieontwikkeling voor de begeleiding van interprofessioneel onderwijs.

Literatuur