Onderzoek

Studentervaringen
Praktijkleren in een ZIC/ZIN

Praktijkleren in een ZIC/ZIN

Praktijkleeromgevingen voor studenten verpleegkunde zijn essentieel voor het leren van het vak. Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid (FHMG) biedt sinds 2001 voor studenten verpleegkunde meerdere vormen van praktijkleren aan, zoals reguliere stageplaatsen en stageplaatsen op een Zorginnovatie Centrum (ZIC) of een Zorginnovatie Netwerk (ZIN). Dit artikel zoomt in op ‘hoe studenten de praktijkleeromgeving op een ZIC/ZIN ervaren’.

Literatuur

  • Cardiff, S. & Lieshout, F. van (2014). Het kritisch-creatief hermeneutisch data-analyseraamwerk. Analyseren met in plaats van voor participanten. KWALON, 2, 30-36.
  • Gloudemans, H., Schalk, R. & Reynaert, W. (2012). Krachtige leeromgeving: relatie met self-efficacy. Tijdschrift Verpleegkunde, 3, 14-21.
  • Niessen, T., & Cox, K. (Eds.). (2011). Innoverend leren in het zorginnovatiecentrum. Het creëren van ruimte voor vernieuwing. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
  • Snoeren, M. (2015). Working = Learning. A complexity approach to workplace learning within residential care for older people. (PhD thesis), VU University Medical Centre Amsterdam, Ridderkerk.
  • Snoeren, M., Volbeda, P., Niessen, T. J. H., & Abma, T. A. (2016).
    Dutch care innovation units in elderly care: A qualitative study into students’ perspectives and workplace conditions for learning. Nurse Education in Practice, 17, 174-181.
  • Verdaasdonk, D., Aroug, F., & Linge, R. van (2015). Van leerwerkplaats naar ZIC. OenG 39(6), 22-25.