Leerpraktijk

Leren met behulp van de leercirkel

Leren met behulp van de leercirkel

In de ideale situatie is onderwijs authentiek en zelfgestuurd, waarbij de beroepsidentiteit centraal staat en het lesprogramma geïntegreerd is (De Bruijn et al., 2005; De Bruijn, et al., 2006). Dit is wat Albeda Zorgcollege samen met verschillende zorginstellingen nastreeft. Studenten werken en leren vanuit praktijksituaties en stellen eigen leervragen. Hiermee stimuleren we een onderzoekende, nieuwsgierige en kritische houding waarbij de student zijn eigen leerproces stuurt. Om studenten te ondersteunen in het werken met eigen leervragen, is een tool ontwikkeld: de leercirkel. Deze leercirkel wordt op dit moment ingezet bij de praktijkgestuurde leerroute (PGL) voor verpleegkundigen (BOL- BBL) bij zorgorganisatie Laurens.

Literatuur

  • Beishuizen, J.J. (2004). De Vrolijke wetenschap: over communities of learners als kweekplaats voor kenniswerkers [Inaugurale rede]. Amsterdam: Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU.
  • Bolks, T. (2009). Zelfsturing gaat niet vanzelf. Bevordering van Zelfsturing met betrekking tot de Stage bij Studenten van de Pedagogische Academie Basisonderwijs. Open Universiteit Nederland.
  • Bruijn, E. de, Overmaat, M., Glaude, M., Heemskerk, I., Leeman, Y., Roeleveld, J., & Venne, L. van de (2005). Krachtige leeromgevingen in het middelbaar beroepsonderwijs: Vormgeving en effecten. Pedagogische Studiën, 1, 77-95.
  • Bruijn, E. de, Leeman, Y., & Overmaat, M. (2006). Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo. Pedagogiek, 26, 45-63.
  • Hammill, J., Best, G., & Anderson, J. (2015). Developing Student Mentor self-regulation skills through formative feedback : Rubric development phase. Journal of Peer Learning, 8, 48-58.
  • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81-112.
  • Sluijsmans, D., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Taks, M. M. M. A. (2003). Zelfsturing in leerpraktijken.