Onderzoek

Samenwerking in de zorg

Samenwerking in de zorg

In dit onderzoek is gekeken naar relationele en materiële factoren die al dan niet tot intra- en interdisciplinaire samenwerking leiden. Centraal staat de casus van één patiënt met acute verwardheid, een oudere mevrouw, opgenomen in een algemeen ziekenhuis. Gedurende drie weken zijn van 19 zorgverleners de mondelinge en schriftelijke interacties rondom de zorg aan deze mevrouw geobserveerd en beschreven. Bij schriftelijke interactie moet gedacht worden aan aantekeningen in het dossier en schriftelijk overdracht. Mondelinge interactie betreft mondelinge overdracht en gesprekken met de patiënt. Vervolgens zijn de zorgverleners ook allen geïnterviewd.

Literatuur

  • Hibbert, K.M., Faden-MacDougall, L., Huda, N., DeLuca, S., Seabrook, E., & Goldszmidt, M. (2018). A sociomaterial inquiry into the clinical teaching workplace. Journal of Workplace Learning, 30 (7), 514-530.