Verslagen

Wet- en regelgeving voor mbo-scholen
Over Ruimte in Regels

Over Ruimte in Regels

Op 5 oktober 2018 is tijdens de conferentie Ruimte in Regels, georganiseerd door het Kennispunt Onderwijs en Examinering MBO, de gelijknamige brochure ‘Ruimte in Regels’ gepresenteerd aan docenten, beleidsmakers, ontwikkelaars en examencommissieleden van mbo-scholen. De brochure geeft inzicht in de ruimte die er binnen de wet- en regelgeving is voor mbo-scholen om hun onderwijs goed en innovatief vorm te geven. Doel van de conferentie was om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Bron

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oktober 2018). Ruimte in Regels, Handvatten voor goed en innovatief onderwijs.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook: www.onderwijsenexaminering.nl en www.leraar.nl/ruimteinregels voor inspirerende voorbeelden rond verantwoording.