Opinie

LEZERS REAGEREN
‘In de praktijk moest het soms heel anders’

‘In de praktijk moest het soms heel anders’

De stelling waarop gereageerd kon worden luidde: ‘Alle verpleegkundige vaardigheden moeten zowel op de opleiding als in de praktijk getoetst worden.’ Aanleiding was een onderzoek van Kardas en O’Brien (2018), die aangaven dat het bekijken van het uitvoeren van een handeling ertoe leidt dat het vertrouwen over het zelf uit kunnen voeren toeneemt. Wat niet betekent dat de handeling in de praktijk goed wordt uitgevoerd.