Leerpraktijk

Van app tot chatbot: leren in het werk versterken met online tools

Van app tot chatbot: leren in het werk versterken met online tools

Technologie biedt veel mogelijkheden om onze manieren van leren te ondersteunen en om leren sterker met werken te verbinden. In dit artikel komen vier leerdynamieken aan de orde die met online tools gestimuleerd kunnen worden: (1) nieuwe inhoud aanbieden, (2) kennis en ervaringen uitwisselen, (3) reflectie stimuleren en (4) doen-denken-delen. Er worden ideeën en handvatten aangedragen om zelf online met iets aan de slag te gaan. Online als hulpmiddel om het leren in het werk te versterken.

Referenties