Interview

In gesprek met Jessica Mesman
Leren van wat goed gaat, door videoreflexiviteit

Leren van wat goed gaat, door videoreflexiviteit

‘We zitten op een pot met goud: op een afdeling is vaak veel kennis en expertise aanwezig die we niet meer zien.’ In een druk café op Utrecht Centraal spreek ik Jessica Mesman over de waarde van het kijken naar gewone dagelijkse handelingen en over hoe zorgprofessionals met elkaar kunnen leren door videoreflexiviteit. Mesman doet onderzoek naar patiëntveiligheid in de acute zorg. Zij richt zich hierbij niet op fouten, maar op wat goed gaat.

‘Als dingen gewoon zijn, vergeet je hoe ingenieus ze zijn’

Noot

  1. Jessica Mesman schreef met Rick Iedema en Katherine Carroll een boek over exnovatie en videoreflexiviteit: Visualising health care practice improvement: innovation from within (2013).