Onderzoek

Leren anders te leren

Leren anders te leren

Collega’s zijn een belangrijke bron voor leren, onder meer dankzij samenwerking en feedback. Hierbij leert de onervaren verpleegkundige van de ervaren verpleegkundige en past zij zich aan aan bestaande leerpatronen in de community of practice. Deze leerpatronen komen onder druk te staan bij hervorming van het werk. Dit onderzoek gaat na of de formele en informele leerpatronen van wijkverpleegkundigen veranderen als gevolg van hervormingen in het werk, en welke factoren veranderingen in leerpatronen bevorderden of hinderden.

Referentie

Olsen, T.H., Glad T., Filstad, C. (1997), (early online) Learning to learn differently. Journal of Workplace Learning, https://doi.org/10.1108/JWL-04-2017-0032.