Leerpraktijk

Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die?

Entrustable professional activities (EPA’s): wat zijn dat en hoe ontwikkel je die?

Wereldwijd maken steeds meer zorgopleidingen bij het toetsen op de werkplek gebruik van entrustable professional activities (EPA’s). EPA’s zijn professionele activiteiten die het dagelijks werk van de zorgprofessional vormen. Centraal idee is dat een begeleider een student een professionele activiteit pas toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren als de student heeft laten zien daarin voldoende competent te zijn. Werken met EPA’s is om verscheidene redenen interessant voor het verpleegkundeonderwijs: het biedt begeleiders een praktisch raamwerk om competenties te beoordelen, het maakt opleidingsdoelen concreet voor studenten en begeleiders, het expliciteert het concept vertrouwen in praktijktoetsing en het biedt de mogelijkheid om werkplekcurricula te flexibiliseren. Deze leerpraktijk beschrijft wat EPA’s zijn en hoe docenten samen met het werkveld EPA’s kunnen ontwikkelen.

Literatuur

 • Bargagliotti, L.A. & Davenport, D. (2017). Entrustables and Entrustment: Through the Looking Glass at the Clinical Making of a Nurse Practitioner. The Journal for Nurse Practitioners, 13(8), e374.
 • Hoyt, K.S., Ramirez, E.G. & Proehl, J.A. (2017). Making a Case for Entrustable Professional Activities for Nurse Practitioners in Emergency Care. Advanced emergency nursing journal, 39(2), 77-80.
 • Lambregts, J. & Grotendorst, A. (Eds.) (2012). Leren van de toekomst: Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 • Pool, I., Aantjes, T. & Mulder, H. (2010). Praktijkleren voor alle verpleegkundestudenten binnen het ziekenhuis op één leest. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, (2), 8-12.
 • Pool, I., Aantjes, T., Boonstra, K., Dijkstra, D., Hofstra, S., Norbart, A., Sampers, N., Stoffels, M., Den Brandt-Bloemzaad, J. (2018). Entrustable professional activities (EPA’s) voor CZO-gecertificeerde opleidingen. Een handleiding voor opleidingscommissies en werkgroepen die landelijk EPA’s gaan ontwikkelen. Definitief concept. Handleiding ontwikkeld in afstemming met prof. dr. Ten Cate, in opdracht van VBG en in samenspraak met CZO i.h.k.v. de stelselherziening specialistische zorgopleidingen.
 • SOM (Specialisten opleiding op maat). (2015). Handreiking opleidingsplan gebaseerd op EPA's. Specialistenopleiding op Maat en Federatie Medisch Specialisten.
 • Tekian, A. (2016). Are all EPAs really EPAs? Medical Teacher, 39(3), 232–3.
 • Ten Cate, O. (2005). Entrustability of professional activities and competency-based training. Medical education, 39(12), 1176-1177.
 • Ten Cate, O. (2013). Nuts and bolts of entrustable professional activities. Journal of graduate medical education, 5(1), 157-158.
 • Ten Cate, O. (2017). A primer on entrustable professional activities. Fundación Educación Médica, 20(3), 95-102.
 • Ten Cate, O., Chen, H.C., Hoff, R.G., Peters, H., Bok, H. & Van der Schaaf, M. (2015). Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Medical teacher, 37(11), 983-1002.
 • Ten Cate, O., & Hoff, R.G. (2017). From case‐based to entrustment‐based discussions. The clinical teacher, 14(6), 385-389.
 • Ten Cate, O. & Scheele, F. (2007). Competency-based postgraduate training: can we bridge the gap between theory and clinical practice? Academic medicine, 82(6), 542-547.
 • Ten Cate, O. & Wijnen-Meijer, M. (2018.) In het opleidingsplan voor longartsen wordt nu gewerkt met EPA: wat is dat eigenlijk? Spreekuur Longziekten, 9(1), 1-4.
 • Wisman-Zwarter, N., Van Der Schaaf, M., Ten Cate, O., Jonker, G., Van Klei, W.A. & Hoff, R.G. (2016). Transforming the learning outcomes of anaesthesiology training into entrustable professional activities: a Delphi study. European Journal of Anaesthesiology, 33(8), 559-567.

Noot

 1. Soms kan met nested EPA’s worden gewerkt (Ten Cate et al., 2015): bijv. ‘Controleren van de circulatie’ is “genest” in de grotere EPA ‘Bewaken vitale functies’