Best practices

Cocreatie
Ontwikkeling van een interprofessionele training in de wijk

Ontwikkeling van een interprofessionele training in de wijk

De zorg voor ouderen verandert en wordt steeds meer in de wijk georganiseerd. Mensen worden niet alleen ouder, ook de complexiteit van hun zorgbehoefte neemt toe. Dit geldt met name voor ouderen die meerdere chronische ziekten en aandoeningen hebben. Vaak zijn diverse disciplines tegelijkertijd betrokken bij deze doelgroep. Voor goede zorg en ondersteuning is interprofessionele samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein in de wijk noodzakelijk. Om de samenwerking in de wijk te versterken, hebben de Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Stichting Volte, in cocreatie met het veld en de doelgroep (professionals in de wijk) een interprofessionele training ontwikkeld voor professionals in de wijk. De training wordt op wijkniveau aangeboden en omvat een mix tussen online, face-to-face en on the job leren. In dit artikel beschrijven we hoe de training in nauwe samenwerking met de praktijk en experts uit de verschillende domeinen is ontwikkeld.

Noot

 1. Met de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation) kun je de communicatie tussen hulpverleners verbeteren. 

Literatuur

 • Barnett, K., Mercer, S. W., Norbury, M., Watt, G., Wyke, S. & Guthrie, B. (2012). Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet (380), 37-43.
 • Bleijenberg, N., Drubbel, I., Schuurmans, M.J., Dam, H.T., Zuithoff, N.P., Numans, M.E. et al. (2016). Effectiveness of a proactive primary care program on preserving daily functioning of older people: a cluster randomized controlled trial. Journal of the American Geriatrics Society, 64; 1779-1788.
 • Collard, R. M., Boter, H., Schoevers, R. A., Oude Voshaar, R. C. (2012). Prevalence of frailty in community dwelling older persons: A systematic review. Journal of the American Geriatric Society, (60), 1487-1492.
 • Kluft, M. (2016). Samenwerken in de wijk – tien vragen rondom de samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals. Integraal werken in de wijk, IWW.
 • Kooiman, N., Jong, A. de, Huisman, C., Duin, C. van & Stoeldraijer, L. (2016). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040: sterke regionale verschillen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire. Online via: http://research.economicboardutrecht.nl/sites/nl.economicboardutrecht.research/files/PBL_bevolkingsprognose.pdf.
 • Marengoni, A., Angleman, S., Melis, R., Mangialaschea, F., Karpa, A., Garmena, A. et al. (2011). Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing research reviews (10), 430-439.
 • Morgan, S., Pullon, S. & McKinlay, E. (2015). Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: An integrative literature review. International Journal of Nursing Studies (52) 1217-1230.
 • O’Keefe, M., Henderson, A. & Chick, R. (2017). Defining a set of common interprofessional learning competencies for health profession students. Medical Teacher, 39, 463-468.
 • Reeves, S., Zwarenstein, M., Goldman, J., Barr, H., Freeth, D., Koppel, I. et al. (2010). The effectiveness of interprofessional education: key findings from a new systematic review. Journal of interprofessional care, 24, 230-241.
 • Rogers, G. D., Thistlethwaite, J. E., Anderson, E. S., Abrandt Dahlgren, M., Grymonpre, R. E., Moran, M. et al. (2017). International consensus statement on the assessment of interprofessional learning outcomes. Medical Teacher, 39, 347-359.
 • Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E. & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23, 41-51.
 • Suter, E., Deutschlander, S., Mickelson, G., Nurani, Z., Lait, J., Harrison, L. et al. (2012). Can interprofessional collaboration provide health human resources solutions? A knowledge synthesis. Journal of interprofessional care, 26, 261-268.
 • Royen, P. van (2009). Interprofessionele samenwerking, transmurale en interdisciplinaire zorg. Bijblijven, 25, 31-36.
 • Veer, A. de, Dieteren, C., Groot, K. de (2017). Cliëntgebonden samenwerking over organisatiegrenzen heen: verpleegkundige voelt zich onvoldoende competent. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 04, 33.