Interview

IN GESPREK MET MAAIKE ENDEDIJK
De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg

De zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg

Dr. Maaike Endedijk is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en onderzoekt de black box van werkplekleren. De 70:20:10-beweging heeft duidelijk gemaakt dat veel leren van medewerkers plaatsvindt buiten formeel georganiseerde leeractiviteiten. Het model is in korte tijd erg populair geworden en professionals in leren en ontwikkelen gebruiken het graag als richtlijn bij het vormgeven van leerprocessen. Maaike doet onderzoek naar de manier waarop mensen leren ten behoeve van hun werk. Zij plaatst kanttekeningen bij het vanzelfsprekende gebruik van 70:20:10. Het model heeft mensen bewustgemaakt van het feit dat er meer is dan trainingen of cursussen. Maar meer ook niet. We vragen Maaike naar de inzichten uit haar onderzoek en wat dat betekent voor leren op de werkplek.

‘Een goede balans in leeractiviteiten is afhankelijk van de context’

Noten

  1. Lombardo, M. M.; Eichinger, R. W. (1996). The Career Architect Development Planner (1st ed.). Minneapolis: Lominger.
  2. Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I., & Donche, V. (2016). Teachers Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes. Review of Educational Research. doi:10.3102/0034654315627864.