Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2016, Jaargang 40, Nummer 5, pp. 26-29

Onderzoek

Evaluatieonderzoek derdeleerwegcurriculum Verzorgende-IG
Impact Twentse innovatieagenda ouderenzorg 2014-2016

Impact Twentse innovatieagenda ouderenzorg 2014-2016

In nummer 4 van Onderwijs en Gezondheidszorg is het derdeleerwegcurriculum van de opleiding Verzorgende-IG beschreven. De Derde Leerweg is vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe opleidingsvariant in het mbo. In de naam wordt de rangorde weergegeven die deze leerweg inneemt ten opzichte van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Algemeen doel van de Derde Leerweg is het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt door maatwerk te bieden aan studenten en hen meer mogelijkheden te bieden een mbo-diploma te halen. In dit artikel beschrijven we de evaluatieresultaten van het derdeleerwegcurriculum Verzorgende-IG, ontwikkeld door het team ‘Onderwijs@Zorg’ van het ROC van Twente.

Referenties

  • Duvekot, R. (2016). Leren Waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
  • Linden van der, S. (2011). Digitale didactiek. Utrecht: Vereniging CultuurProfielScholen: Utrecht. 
  • Yin, R. (2003). Case Study Research: Design and Methods, Third Edition, Newbury Park: Sage Publications.

Info
Voor meer informatie mail naar Chantal Haarhuis-Ophof (teammanager): chaarhuis@rocvantwente.nl