Recensies

Boek: Het kleine alternatief voor de zorg

Boek: Het kleine alternatief voor de zorg

Het boek is een compacte uitgave van het in 2015 verschenen ‘Het alternatief voor de zorg’ en bestaat uit bijdragen van verschillende auteurs in de vorm van onder andere interviews, gedichten en patiëntverhalen. Het centrale thema is dat ‘goede en betaalbare zorg alleen mogelijk is als het gehele zorgstelsel dienstbaar wordt gemaakt aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener.’