Leerpraktijk

Het curriculum Verzorgende-IG derde leerweg
Resultaat innovatieagenda ouderenzorg 2014-2016

Resultaat innovatieagenda ouderenzorg 2014-2016

De gemeenten hebben de zorg voor ouderen overgenomen en moeten ervoor zorgen dat deze weer betaalbaar wordt. Geen gemakkelijke opgave, want veel ouderen klagen over de uitvoering van de zorg als gevolg van de transitie door de gemeenten. Wonen en zorg zijn sinds 1 januari 2015 strikt van elkaar gescheiden en ouderen en gehandicapten moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen en krijgen een nieuw zorgaanbod. Ook de rol van de zorgprofessional verandert hiermee en daarom zijn nieuwe competenties vereist en oude diploma’s zelfs overbodig geworden (Raad voor Volksgezondheid en samenleving, 2016). Veel van de huidige zorgmedewerkers moeten zich binnen de huidige kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs bijscholen (professionaliseren). De vraag van de overheid en de zorginstellingen naar een leertraject waarbij de huidige zorgmedewerkers zich kunnen professionaliseren of een aanvulling krijgen op hun verouderde diploma is als gevolg daarvan groot.

‘Het leerproces is blended en combineert online leren en face-to-face leren in zowel de school- als de zorgpraktijk. Het gepersonaliseerd leren vindt plaats door een op maat samengesteld leerpakket en intensieve begeleiding door docenten en studiecoaches'

Referenties

  • Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper en U. Hameyer, Curriculum landscape and trends (p. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  • Akker, J. van den (2009). Curriculum design research. In Tj. Plomp en N. Nieveen (Eds.), An introduction to educational design research (pp. 37-51). Enschede: SLO.
  • Akker, J. van den & Gravemeijer, K., McKenney, S. en Nieveen, N. (2006) (Eds.), Educational design research. London: Routledge.
  • Berg, E. van den & Kouwenhoven, W. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 29, 20-26.
  • Handelzalts, A. (2009). Collaborate curriculum development in teacher design teams. Academisch Proefschrift. Enschede: Universiteit Twente.
  • Illeris, K. (2004). Adult education and adult learning. Roskilde: University Press.
  • McKenney, S., & Reeves, T. (2012). Conducting Educational Design Research: What is it, How we do it, and Why. London: Routledge.
  • Raad voor Volksgezondheid (2016). Professionals in de Gezondheidszorg. Geraadpleegd van https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Professionals_in_de_gezondheidszorg.pdf
  • Thijs, A. & Akker, J. van den (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO. Geraadpleegd van http://downloads.slo.nl/Repository/leerplan-in-ontwikkeling.pdf

Meer informatie

Voor informatie over de derde leerweg, stuur een e-mail naar Chantal Haarhuis-Ophof (teammanager): chaarhuis@rocvantwente.nl.