Interview

In gesprek met Mieke Droste-van Ginkel en Mayke Bergman
‘Veranderen is vooral veel goede gesprekken voeren’

‘Veranderen is vooral veel goede gesprekken voeren’

In dit interview delen projectleider Mieke Droste-van Ginkel en collegedirecteur Mayke Bergman hun ervaringen met een bijzondere manier van veranderen bij het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente. We staan uitgebreid stil bij het project GO4GZ, dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Appreciative Inquiry: waarderend onderzoek. Dit is een verandervisie en strategie met als basisgedachte dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen samen onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. GO4GZ kwam uit de startblokken in augustus 2015. De ambitie is om het onderwijs aantrekkelijk en modern te maken en te laten aansluiten bij de talenten van studenten en de ontwikkelingen in het werkveld. Ook is het streven om meer samenhang te realiseren tussen de verschillende opleidingen binnen het College en samen te werken vanuit een slagvaardige en transparante organisatie.

Mieke Droste-van Ginkel: ‘De kracht zit eerder in kijken naar wat er wél werkt, wat er wél is’