Overige

Uitval met 30% gedaald

Uitval met 30% gedaald

Het aantal mbo’ers dat zonder diploma de opleiding verlaat, is de afgelopen jaren fors afgenomen. Waren er in het schooljaar 2002-2003 nog ruim 37.000 uitvallers in het mbo, in het schooljaar 2005-2006 waren dat er 25.000. Ten opzichte van 2002 is het aantal voortijdig schoolverlaters in het mbo in 2006 dus met ruim 30% gedaald.