Overige

Positie allochtonen op arbeidsmarkt verbeterd

Positie allochtonen op arbeidsmarkt verbeterd

Hoewel het voor allochtonen nog steeds moeilijker is om aan een stageplek te komen, blijkt er nauwelijks verschil tussen het percentage allochtonen en autochtonen dat een baan krijgt bij het stagebedrijf. In 2006 krijgt 61% van de allochtonen en 63% van de autochtonen een betrekking bij het stagebedrijf.