Overige

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in beweging

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in beweging

Het mbo is een onmisbare pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Het jaarbericht 2006 laat zien dat het mbo een heel divers onderwijspalet biedt aan uiteenlopende doelgroepen. Jongeren en volwassenen, maar ook niet-werkenden en zorgleerlingen.