Overige

Taal en rekenen voor veel HBO-studenten een probleem!

Taal en rekenen voor veel HBO-studenten een probleem!

Tweederde van de eerstejaars pabostudenten is gezakt voor de taaltoets. Vooral mensen met een havo- of mbo-diploma scoorden slecht. Voorzitter Doekle Terpstra (HBO-raad) kondigde een grootschalig onderzoek aan naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten in het hbo.