Recensies

Het fenomeen Weblog

Het fenomeen Weblog

In Onderwijs en Gezondheidszorg nummer 1, 2005 werd in het artikel ‘Zin en onzin van leren met ICT’, de vraag gesteld waarom het primaire proces zo achterblijft in vernieuwend ICT-gebruik. Deze vraag rees naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door Marijke Kral en Dana Uerz, waarbij 7 jaar lang de invoering van ICT in de BVE-sector is onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat de innovatiestrategieën bij invoering van ICT niet aansluiten bij de belevingswereld van docenten (en studenten?).