Overige

Kenniscentrum EVC gaat door als expertisecentrum EVC

Kenniscentrum EVC gaat door als expertisecentrum EVC

Eind december 2004 is bekend geworden dat de overheid veel belang hecht aan het erkennen van verworven competenties (EVC) door de fi nanciering van het Expertisecentrum EVC voor 2005 zeker te stellen.