Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2002, Jaargang 26, Nummer 5, pp. 1-5 (I-V)

Opleiding

Theorie injecteren

Theorie injecteren

Deze Toolkit is ontwikkeld om te gebruiken in een opfriscursus injecteren voor gediplomeerd verzorgenden-IG, maar ook bij leerlingen van de BBL/BOL VZ (IG) niveau 3. De leerlingen/deelnemers werken individueel, door middel van zelfstudie, de opdracht uit. Deze wordt plenair nabesproken en de docent verpleegkunde geeft zonodig nog verdere toelichting. Een belangrijk uitgangspunt bij deze Toolkit is dat leerlingen/deelnemers zelfstandig hun kennis activeren. Dit wordt bereikt door een werkvorm, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om eigen kennis te toetsen in een veilige leersituatie door fouten in een casus op te sporen en te corrigeren. De casus sluit aan bij praktijkervaringen en praktijksituaties.

Meer informatie

  • R. van Knippen, e.a. (1997) Handleiding verpleegkundig vaardigheidstraining voorbehouden handelingen. Elsevier/de Tijdstroom.
  • Medicijnen en wondverzorging. Werkcahier incl. CD-rom van Skillslab Transferpunt Vaardigheidsonderwijs, Niveau 3, 304 Verplegende elementen, deel 3. Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Traject V&V. Verplegende elementen voor verzorgende 3 (deelkwalificatie 304) NijghVersluys